x blisko
CYTAT
ZATWIERDŹ
NASTAWIĆ
Polityka prywatności Świat Sezamu Sp. z o.o.

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów-Użytkowników serwisu na stronach www.sesameworld.net wprowadziliśmy niniejszy dokument, który wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 ) podajemy, że właścicielem serwisu prowadzonego pod adresem www.sesameworld.net, jest Świat Sezamu Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowie ul. Czereśniowa 1, 49-300 Brzeg wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000323928, NIP 7471853987.

Korzystając z serwisu www.sesameworld.net, akceptujesz zasady zawarte w i Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie. Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie „Podziel się z nami” – Przepisy kulinarne oraz Polityce prywatności.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z treścią Polityki prywatności prosimy o kontakt z nami.

Ochrona danych osobowych w Świat Sezamu Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Świat Sezamu Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowie ul. Czereśniowa 1, 49-300 Brzeg wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000323928, NIP 7471853987.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – art. 6 ust 1 pkt. a, b i f, w tym w celu marketingowym.

Dane osobowe są przetwarzane w celu sprzedaży towaru i jego promocji (cele marketingowe) oraz zapewnienia jak najlepszego poziomu świadczenia usług poprzez przedstawianie ofert, odpowiedzi na kierowane zapytania w formie pisemnej lub elektronicznej .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych uniemożliwi dalszą korespondencję, a także przeprowadzenie transakcji umowy sprzedaży.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, w przypadkach przewidzianych przez RODOusunięte z serwera witryny. Zmiany w przekazanych nam danych, można dokonać on-line pisząc pod adres www.sesameworl.net..lub korespondencyjnie Świat Sezamu Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowie ul. Czereśniowa 1, 49-300 Brzeg.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada także uprawnienia:

  • • dostępu do danych;
  • • sprostowania danych;
  • • ograniczenia przetwarzania;
  • • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Przechowywanie i ochrona danych w Świat Sezamu Sp. z o.o.

Dane osobowe są należycie przechowywane w zabezpieczonej bazie danych. Pozyskane dane w żaden sposób nie są dostępne dla osób trzecich, odwiedzających serwis www.sesameworld.net, za wyjątkiem danych osobowych udostępnionych w ramach akcji podziel się przepisem i przez czas jej trwania , które to są widoczne w serwisie www.sesameworld.net, w zakresie określonym w Regulaminie „Podziel się z nami” – Przepisy kulinarne.

Pozyskane Dane osobowe będą przechowywane do czasu :

  1. a) zakończenia współpracy z Użytkownikiem, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają zachowania dłuższego okresu przechowywania lub
  2. b) zakończenia okresu przedawnienia roszczeń (o ile przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla do zapewnienia procesu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami).
Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Świat Sezamu Sp. z o.o. w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, w szczególności tj. dostawcom usług i systemów informatycznych, agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, bankom, dostawcom usług płatniczych, prawnych, windykacyjnych lub audytowych.

Pliki Cookies

Podczas poruszania się po witrynie internetowej pewne anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (to znaczy bez ich aktywnego przekazania przez Użytkownika), przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

  1. 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika.
  2. 2. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  3. 3. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  4. 4. tworzenia statystyk, a w rezultacie ulepszania struktury i zawartości Serwisu;

 

Prawa autorskie

Cała treść w tym zdjęcia publikowane w serwisie www.sesameworld.net chronione są prawami autorskimi i pokrewnymi. Zabrania się ich kopiowania, powielania i rozpowszechniania bez uzyskania pisemnej zgody Świat Sezamu sp. z o.o.. Powyższy zakaz nie dotyczy zakładki „do pobrania” z materiałami przygotowanymi dla Klientów do pobrania i wykorzystania przez nich w celach związanych z promocją i marketingiem produktów oferowanych przez Świat Sezamu Sp. z o.o.

X
ODPOWIEDZI I PROPOZYCJE